D e n  f r i e  M u s i k s k o l e s  A f t e n s k o l e   Holstebro

   **   |Maren og Musikken       ||


UNDERVISNING FOR VOKSNE UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN (tidligere Fritidsloven )
 

Den frie Musikskoles Aftenskole stopper sine aktiviteter, og fremover underviser lærerne under Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole. nu:
HUSET HOLSTEBROS FRITIDSSKOLE .

 

Foråret 2023

Den frie Musikskoles Aftenskoles
 
aktiviteter ophører den 30/6
efter 45 års virke i
Holstebros musik- og kulturliv.
DFMA's lærere fortsætter dog,
men under
"Holstebro Aktivitetscenters
Fritidsskole".

Link til aktivitetscentrets musikskole 

Nye elever kan tilmelde sig her:
hac@holstebroaktivitetscenter.dk 

De elever, der var tilmeldt i foråret 2022 har få besked om, hvad man skal foretage sig, for at fortsætte undervisningen.

Den frie Musikskole blev
grundlagt i 1977 af: 
Flemming Hynneke,
(musiklærer og prof. musiker) 
Jørgen Plaetner
(stadskomponist og musikpædagog)
Hanne Bøgh Nielsen. 
(pianist og st.pr. musikpædagog)

DFMA Logo (R)

Den frie Musikskoles
Aftenskole

 

 

  Aftenskolens administration ( information) :  Solsikkevej 20,  Mejdal  7500 Holstebro      
Mobil. 2223 5522 
Denne hjemmeside benytter / indeholder ikke Cookies eller andre former for dataopsamling og sporing.