Til forsiden||Maren og Musikken  
2017

Lidt om  musikundervisning på
Den frie Musikskoles Aftenskole 
i foråret 2017
 


Uanset alder og det niveau, man er på, kan man have fornøjelse af at spille og synge sammen med andre eller alene. Der er således en stor aldersspredning blandt Den frie Musikskoles Aftenskoles elever. Selv om det måske går lettest med at lære at spille og synge, medens man er ung, så er det aldrig for sent at komme i gang. Mange begynder med at få undervisning i musik og sang, når de går på efterløn eller på pension. De kan have stor glæde af det, de lærer på musik-aftenskolen.

Det er dog ikke alene lysten men også indsatsen, der afgør, hvor meget man får ud af at melde sig til musik- og / eller sangundervisning - - - Man skal nemlig øve sig, så bliver resultatet meget bedre.

Undervisningen henvender sig til voksne og foregår under folkeoplysningsloven, hvor der gives offentligt tilskud til undervisningen, som derfor bliver billigere.
Alle skolens lærere er erfarne og velkvalificerede undervisere. Nogle er professionelle musikere, nogle har en musikalsk uddannelse fra et konservatorium eller begge dele.
Alle  underviser både på DFMA og på andre musikskoler.

.

Den nye sæson, foråret 2017, begynder i uge 1. 
Igen i år har mange tidligere elever meldt sig i god tid,
så det er en god ide at melde sig hurtigt, hvis man vil være med.

Der undervises i guitar, sang, klaver, violin og harmonika.
Det meste af undervisningen foregår i musikskolens lokale
Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 1. lokale i
Der foregår også klaverundervisning i musiklokalet i Mejdal..

 
Sideløbende med at man udvikler sit spil og sin sang, vil man opleve, at man får meget mere ud af at høre musik og sang. Dette kan man afprøve ved det årlige Maren og Musikken* arrangement, siger skolens leder, Hanne Bøgh Nielsen.

* Maren og Musikken er en årligt tilbagevendende debatskabende musik- og kulturbegivenhed, der er arrangeret af byens to musikaftenskoler.
Normalt afholdes M&M i november måned.

             /  Hanne Bøgh Nielsen              
 
 
 
 
 
 
Til forsiden |Forårskoncert |