Til DFMAs forside

 Maren og Musikken 2017

Om Maren & Musikken gennem årene 

Maren med sine vægtere.
MAREN & MUSIKKEN
Hvert år siden det første arrangement i 2001 har Den frie Musikskoles Aftenskole, hvis leder er Hanne Bøgh Nielsen, og Holstebro Musikskoles Aftenskole, hvis leder er Mogens Sørensen, samarbejdet om dette arrangement.
De to samarbejdende aftenskoler udsprang af byens to musikskoler. Maren er det lokale kælenavn for en lille men berømt skulptur ' Kvinde på kærre' af Alberto Giacometti.
Skulpturen symboliserer Holstebros visionære kulturfremstød i 60'erne. Musikken var en stor del heraf, og Holstebro Musikskole var et ikon og forbillede for de kommende musikskoler over hele landet. Den frie Musikskole i Holstebro kom til midt i halvfjerdserne og understregede byens styrke på musikfronten.
Maren & Musikken skal give publikum en spændende oplevelse, gerne ud over det sædvanlige. Der skal være 'noget at tale om', og kvaliteten skal være den bedste. Man skal tæt på og have noget med sig hjem, som kan understøtte senere oplevelser. Og så må det helst også være underholdende. Maren & Musikken tilstræber en dialog med publikum. Dette er lykkedes hidtil, og vi er overbeviste om, at dette vil lykkes igen Derfor håber vi, at mange vil komme og tage del i denne gode oplevelse.
M&M 2017 foregår i Festsalen på Hotel Schaumburg i Holstebro torsdag den 23. november kl. 19.30.
I år er emnet / den røde tråd: Musikkens værksted / Musikken i arbejdstøjet.
Arrangementet er delt op i to afdelinger af en dialog og tilhørende vestjysk kaffe med kage.
1. FILMMUSIK med Christina Blangstrup Dahl.
-Dialog ( hjulpet på vej af Christina Blangstrup Dahl)
2. BAYOUS - Her bydes på energisk og medrivende musik med Århus gruppen BAYOUS, der blev dannet i 1986 som et alternativ til kopi-rock-orkestre der florerede på markedet. 
Efterspørgslen var stor lige fra starten, også udenfor landets grænser. Den store succes skyldes bl.a., at Bayous er et af de eneste orkestre i Danmark, som er leveringsdygtige i Zydeco, Cajun og Tex Mex musik, som stammer fra det sydlige USA og Mexico.  Blandingen af harmonika-rock, fransk hopsa og fiddle-folk vækker opsigt, og dansen går over stok og sten.

Zydeco-musik appelerer til alle mennesker, og alderen er underordnet. Det vigtigste er kondi-tallet, som helst skal være i orden, hvis man skal holde en hel aften.

Igen i år har vi noget nyt og spændende til musikfolket.

I 1967 satte Jørgen Plaetner og et visionært byråd Holstebro på det kulturelle danmarkskort og slog dermed fast, at Holstebro bød på en kulturel mangfoldighed herunder ikke mindst musik. Der har været en levende interesse for musik i byen siden. I tiden med opstarten af Holstebro Musikskole og de initiativer der fulgte, kom der også liv i andre kulturelle tiltag, så som Odin Teateret. Interessen for nye ideer, også omkring musikken, er måske ikke eksploderet, men den er der stadig. Da byen fik en stadskomponist, kom der mange tilbud, og det er der også stadig. Man har nok bevæget sig hen mod det umiddelbart populære og traditionelle. Der er dog stadig plads til musikalske projekter, der rækker her ud over.
Maren & Musikken har budt på emner, som ikke var så vel repræsenterede, men måske er blevet det med tiden. Ind imellem har Maren & Musikken fanget en tendens / trend i opløbet.

Denne gang er den røde tråd de værktøjer, som musikken tilbyder, og den virkning, musikken kan tilbyde filmmageren.
Film er i dag uløseligt forbundet med musik. Oftest opfattes musikken blot som et baggrundstæppe af lyd, men i mere begavede tilfælde spiller musikken med som et filmisk virkemiddel. I en filmsekvens kan det endog ske, at musikken har en hovedrolle. At levende musik også har en stor virkning, er velkendt, og det vil vi også  demonstrere med hjælp fra Bayous. 

1. del: Christina Blangstrup Dahl
Christina er musikformidler og arbejder til daglig for forskellige orkestre og musikinstitutioner i Danmark, heriblandt Aarhus Symfoniorkester og Aarhus Sommeropera. Målet med både musikforedrag og programnoter er at åbne musikken op og give både nye og gamle lyttere nye og spændende vinkler på den klassiske musik.
Desuden holder hun jævnligt foredrag på landets biblioteker, blandt andet i en række foredrag, hvor hun introducerer den klassiske musik til nye lyttere.
Christina Blangstrup Dahl vil i sit indlæg i Maren og Musikken 2017 udrydde en fordom: Filmmusik kaldes ofte for "baggrundsmusik", men dens betydning er enorm. Musikken er den direkte genvej til følelserne – også i film. Men hvordan virker den egentlig? Christina ser på, hvordan musikken fungerer i film – og viser en række af de bedste eksempler på filmmusikken fra Rumrejsen år 2001 over Ørnen til There Will Be Blood.
Vi ser på, hvordan musikken  kan forstærke de filmiske virkemidler, men også selv skabe rum og stemninger.
 Links til YouTube:
Rumrejsen år 2001  Ørnen: Forgiveness   There Will Be Blood  

- Christina Blangstrup Dahl vil efter foredraget om filmmusik, det vil sige sidst under kaffepausen, invitere til dialog omkring aftenens røde tråd mellem alle de tilstedeværende.

Aftenens program:
19.30 - Velkomst, Hanne Bøgh Nielsen, DFMA
19.35 - 1.del. Christina Blangstrup Dahl
20.30 - Kaffepause og dialog
21.00 - 2.del. Bayous
22.00 - Godnat og tak for i aften, Mogens Sørensen, HMA

Christina Blangsted Dahl  ___Christina Blangstrup Dahl__ 

2.del: B A Y O U S
Musikken kan også tale til  den, der lytter, så man bliver glad, tænksom eller måske bedrøvet. ”Bevæg dig i takt til mig” kan den sige, og så vugger man i takt eller danser. Dette vil Bayous forsøge at bevise, og tilhørerne skal gerne vugge med!

B A Y O U S står for godt håndværk og professionel musik. De liver op på en grå hverdag.
Den slags burde kunne fåes på recept, skrev pressen.

JENS GANER: harmonika & violin    
BENT SKOURUP: mandolin, violin, guitar og vaskebrædt
J P SONNE: bas og sang     
PREBEN ERIKSEN: guitar
ANDERS KLODE: trommer og sang
Bayous: Bad Moon Rising og Vaporse
Bayous på Thunø Kro:  Half a Mile  
.   Bayous