D e n  f r i e  M u s i k s k o l e s  A f t e n s k o l e   Holstebro

   **   |Maren og Musikken       ||


UNDERVISNING FOR VOKSNE UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN (tidligere Fritidsloven )
 

Den frie Musikskoles Aftenskole har stoppet sine aktiviteter, og fremover underviser lærerne under Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole:
HUSET HOLSTEBROS FRITIDSSKOLE .

 

Skolens aktiviteter for voksne under folkeoplysningsloven er ophørt.
DFMAs lærere underviser stadig
børn. Dette sker  som privat-
undervisning efter aftale
med musiklæreren
.

 

Efteråret 2023

Den frie Musikskoles Aftenskoles
 
aktiviteter ophører
den 30/6 2022 efter 45 års virke
i Holstebros musik- og kulturliv.
DFMA's lærere fortsætter dog,
men under
"HUSET Holstebros
Fritidsskole".

Klik her for at se mere:
 Husets Fritidsskoles musikskole
 

Nye elever kan tilmelde sig her:
hac@holstebroaktivitetscenter.dk 

De elever, der var tilmeldt i foråret 2022 har få besked om, hvad man skal foretage sig, for at fortsætte undervisningen.

Den frie Musikskole blev
grundlagt i 1977 af:
 

Flemming Hynneke,
(musiklærer og prof. musiker) 

Jørgen Plaetner
(stadskomponist og musikpædagog)

Hanne Bøgh Nielsen. 
(pianist og st.pr. musikpædagog)

DFMA Logo (R)

Den frie Musikskoles
Aftenskole

 


46 år med
Den frie Musikskole
1977 til 2023
 

  Aftenskolens administration ( information) :  Solsikkevej 20,  Mejdal  7500 Holstebro      
Mobil. 2223 5522 
Denne hjemmeside benytter / indeholder ikke Cookies eller andre former for dataopsamling og sporing.