Maren og Musikken 2015

Til DFMA forsiden

MAREN & MUSIKKEN
Hvert år siden det første arrangement i 2001 har Den frie Musikskoles Aftenskole, hvis leder er Hanne Bøgh Nielsen, og Holstebro Musikskoles Aftenskole, hvis leder er Mogens Sørensen, samarbejdet om arrangementet.
De to samarbejdende aftenskoler udsprang af byens to musikskoler. Maren er det lokale kælenavn for en lille men berømt skulptur ' Kvinde på kærre' af Alberto Giacometti.
Skulpturen symboliserer Holstebros visionære kulturfremstød i 60'erne. Musikken var en stor del heraf, og Holstebro Musikskole var et ikon og forbillede for de kommende musikskoler over hele landet. Den frie Musikskole i Holstebro kom til midt i halvfjerdserne, og understregede byens styrke på musikfronten.
Maren & Musikken skal give publikum en spændende oplevelse, gerne ud over det sædvanlige. Der skal være 'noget at tale om', og kvaliteten skal være den bedste. Man skal tæt på og have noget med sig hjem, som kan understøtte senere oplevelser. Og så må det helst også være underholdende. Maren & Musikken tilstræber en dialog med publikum. Dette er lykkes hidtil, og vi er overbeviste om, at dette vil lykkes igen Derfor håber vi, at mange vil komme og tage del i denne gode oplevelse.
M&M 2015 foregår i Enghavesalen på Hotel Schaumburg i Holstebro, torsdag den 29. oktober kl. 19.30
I år er emnet / den røde tråd: Musikken i det vi siger og gør.
Kendte talere udtrykker sig ofte ikke bare monotont, de udtaler ordene i forskellige tonerhøjder og
anbringer ordene i visse intervaller.
Arrangementet er delt op i to afdelinger med en kaffepause imellem.
1. afdeling kan man måske finde lidt nørdet, men vel nok også spændende. Mikkel Ploug er et fremtrædende navn på den rytmiske scene. Sit musikalske øre har han også benyttet til
at lytte til kendte talere. Her har han studeret hvordan talere kan tale i toner / intervaller, hvor ordene udtales med en klang og tone, der kan efterlignes på et musikinstrument. Mikkel benytter en guitar samtidig med at han gør rede for sammenhængen mellem en tale og guitarspillet. Vi skal høre bl.a. Barack Obama og Helle Thorning-Schmidt
2. afdeling - Her bydes på lidt frisk vestjysk luft med Fischers, som er en meget velspillende gruppe, der mestrer lidt af hvert og aldrig er kedelige. De bruger musikken til at aktivere folk, og det vil de demonstrere.
Orkestret Fischers blev dannet helt tilbage i 1981 af John, Agner og Karsten. Igennem de mere end 30 år orkestret har eksisteret, er der kommet flere til, så det i dag kan bestå af 5 mand.
-Debatten til slut kan bl.a. dreje sig om musikken i kommunikation og underholdning. Hvad er det man
kan sige med musik, og hvordan gør man så det ?


Igen i år har vi noget nyt og spændende til musikfolket.

Lige siden, og også før, Jørgen Plaetner satte Holstebro på det musikalske danmarkskort, og dermed slog fast, at Holstebro bød på kultur, herunder også musik, har der været en levende interesse for mange musikformer i byen. I tiden med opstarten af Holstebro Musikskole og de initiativer der fulgte, kom der også liv i andre kulturelle tiltag, så som Odin Teateret. Interessen for nye ideer, også omkring musikken, er måske ikke eksploderet, men den er der stadig. Da byen fik en stadskomponist kom der mange tilbud, og det er der stadig. Man har nok bevæget sig hen mod det umiddelbart populære og traditionelle. Der er dog stadig plads til musikalske projekter der rækker her ud over.
Maren & Musikken har budt på emner, som ikke var så vel repræsenterede, men måske er blevet det med tiden. Ind imellem har Maren & Musikken fanget en tendens / trend i opløbet.

Denne gang er den røde tråd den kommunikation, der ligger i musikken. Ofte er musikken ledsager til kommunikation. Sange kan sige meget, og bringe budskaber, og musikken, der ledsager ordene, forstærker eller pakker dem ind i særlige stemniunger. At der også kan ligge en musikalsk komposition i en tale, selv en politisk tale, det vil vi vise i år.
Musikken kan også tale til  den der lytter så man bliver glad, tænksom eller måske bedrøvet. ”Bevæg dig i takt til mig” kan den sige, og så vugger du i takt eller du danser.

Vi præsenterer:
Den skjulte komposition ved Mikkel Ploug.
Herefter Fischers med opfordring til godt humør og bevægelse.


Fischers

Maren med sine vægtere. 
Maren med sine vægtere.

Den Skjulte Komposition
Komponist, jazzguitarist og musikforsker Mikkel Ploug afslører, de melodier og harmonier, der ubevist farver vores kommunikation i et unikt og underholdende foredrag om
sprog og musik. Mikkel har analyseret store talere som f.eks. Obama og Martin Luther King og løfter i foredraget sløret for de musikalske tricks de benytter sig af. Vore egne politikere som Helle Thorning og Lars Løkke kommer også under musikalsk lup, og vi ser på hvilken type musik en dansk top-chef benytter sig af i sin pep talk til medarbejderne. Mikkel opfører flere af talerne live som kompositioner på guitar og fortæller om arbejdet med at oversætte talerne til musik og hvordan det hele startede med en stor rumklang.

Mikkel Ploug